Kiedy możesz liczyć na odfrankowienie kredytu?

franki szwajcarskie

Odfrankowienie kredytu – na czym to polega? 

Odfrankowienie polega na wyłączeniu i usunięciu z umów niepoprawnych klauzul, na podstawie których waloryzowany był dotąd kredyt. W nielicznych przypadkach o odfrankowieniu mówimy w kontekście częściowego lub całkowitego unieważnienia zawartej uprzednio umowy kredytowej. Trzecie rozumienie prawne odfrankowienia to – najtrudniejsze do samodzielnej realizacji i wymagające specjalistycznej obsługi prawnej – wszczęcie powództwa przeciwegzekucyjnego z tytułu zaległości w płatnościach kredytowych, a więc przeciwdziałanie już zaistniałym, bankowym tytułom egzekucyjnym. Najkrócej mówiąc odfrankowienie kredytu jest dochodzeniem roszczeń prawnych przez kredytobiorcę z tytułu niepoprawnej waloryzacji kredytu. Roszczeń tych dochodzi się obecnie na podstawie polskiego Kodeksu Cywilnego. W tym przypadku kancelarie prawne obsługują zarówno indywidualne i zbiorowe pozwy. 

Kto może dochodzić odfrankowienia kredytu – Kodeks Cywilny i rzetelność kredytobiorcy

Pierwszą podstawą prawną do roszczeń z tytułu odfrankowienia może być polskie prawo cywilne, czyli księga zobowiązań Kodeksu Cywilnego, która szczegółowo określa warunki i reguły poprawnej waloryzacji kredytu. Jeżeli dotąd kredytobiorca spłacał kredyt poprawnie, w myśl literalnego rozumienia umowy kredytowej, ewentualne roszczenia do odfrankowienia powinien rozpocząć od sprawdzenia prawidłowości zasad ustalania kursu franka szwajcarskiego przez bank. Obliczenia te są przecież podstawą określania wysokości rat kredytu. W przypadku gdy bank stosuje nieprzejrzyste lub niejednoznaczne klauzule waloryzacyjne jest to mocna podstawa do uchylenia przez klienta zasadności naliczonych zobowiązań, czyli – prawnie rzecz biorąc – bezskuteczności ze strony kredytobiorcy. Roszczenia tego rodzaju kwalifikuje się, na podstawie Kodeksu Cywilnego, jako nieuczciwe zasady waloryzacji kredytu. Drugą, równie ważną przesłanką do wystąpienia na drodze sądowej o odfrankowienie kredytu jest stan faktyczny przeszłej i aktualnej sytuacji kredytowej kredytobiorcy, czyli najprościej mówiąc intencje, z jakimi zawarł on umowę kredytową. Odfrankowienie będzie więc możliwe do uzyskania, jeśli kredytobiorca nabył w trybie kredytowym mieszkanie na własne potrzeby i dotąd sumiennie spłacał kredyt, a więc nie opóźnił nigdy spłaty dotychczasowych rat o więcej niż 90 dni. Kolejny wyznacznik prawomocności roszczeń do odfrankowienia to wskaźnik LTV powyżej 100%. Wskaźnik LTV (ang. Loan to Value) obliczany jest jako stosunek kwoty kredytu do wartości jego zabezpiecznia (realnej, rynkowej wartości nieruchomości). Podsumowując: największe możliwości sądowego odfrankowienia kredytu mają ci dłużnicy, którzy nabyli nieruchomości jako osoby fizyczne, dla własnych potrzeb konsumpcyjnych oraz – do momentu wystąpienia o przewalutowanie – rzetelnie i systematycznie spłacali raty zaciągniętego kredytu.

2 thoughts on “Kiedy możesz liczyć na odfrankowienie kredytu?

  1. Bardzo ciekawy artykuł. Wiele osób obecnie boryka się z problemem, jakim stał się kredyt zaciągnięty we frankach. Niestety jak to mówią, kiedy cos podpiszemy możemy liczyć tylko na siebie. Jednak warto próbować. Tak samo jak w przypadku problemów z Urzędem Skarbowym, tak w przypadku spraw w sądzie warto udać się do specjalisty w danej dziedzinie.

  2. Bardzo ciekawy artykuł. Na pewno wiele osób, które zaciągnęły kredyt frankowy będzie szukać informacji jak taki kredyt może unieważnić. Niestety prawdą jest, że wiele osób stało się ofiarami banków i bardzo dobrze, że mogą liczyć na pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.